Stomatologia to jeden z działów medycyny, zajmujący się leczeniem patologii w obrębie jamy ustnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Gabinet dentystyczny założyć może każdy lekarz stomatolog lub osoba, która nie posiada wykształcenia w tej dziedzinie. Lekarze dentyści mogą świadczyć taką praktykę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub w postaci spółki cywilnej i partnerskiej, czyli w formie grupowej praktyki lekarskiej. Podpowiadamy, jak zabrać się do tego tematu w sposób profesjonalny.

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

Przede wszystkim lekarz dentysta musi zarejestrować działalność gospodarczą i uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru, czyli izby lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej. Wniosek, o którym mowa powinien zawierać dane, takie jak: imię i nazwisko lekarza, numer dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do zawodu, formę działalności, zakres oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, NIP, adres korespondencyjny, ale też informację na temat posiadanych specjalizacji – np. w zakresie chirurgii szczękowej czy stomatologii dziecięcej. Usługi stomatologiczne są klasyfikowane pod kodem PKD 86.23.Z, czyli jako praktyka lekarska dentystyczna.

Własny gabinet dentystyczny a jednoosobowa działalność gospodarcza

Ten rodzaj działalności oznacza, że zakładany gabinet stomatologiczny posiada tylko jednego właściciela. Dentysta, który otwiera firmę w takiej formie ma również możliwość zatrudniania pracowników. Nie wymagany jest przy tym kapitał założycielski, a lekarz stomatolog może korzystać zarówno z pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Warunkiem prowadzenia tej drugiej są obroty nieprzekraczające kwoty 200 tysięcy euro. Lekarz dentysta, który otrzymał prawo wykonywania zawodu z Okręgowej Izby Lekarskiej, zostaje automatycznie wpisany na listę członków w wybranej przez siebie jednostce.

Własny gabinet stomatologiczny w formie spółki cywilnej

Spółkę cywilną mogą otworzyć co najmniej dwie osoby, w tym lekarze dentyści. Mimo, że nie podlega ona wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, to należy pamiętać o rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Do założenia spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał początkowy, jednak każdy ze wspólników odpowiada swoim majątkiem osobistym. Taka forma jest dobrym rozwiązaniem dla małych, rodzinnych gabinetów stomatologicznych.

Wyposażenie i lokal użytkowy

Koszty związane z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego to orientacyjna kwota od 30 do 50 tys. złotych, uzależniona od wyboru konkretnego modelu sprzętu i jego funkcjonalności. Oprócz tego każdy dentysta musi pomyśleć o znalezieniu odpowiedniego lokalu, który będzie spełniał obowiązkowe parametry, czyli powinien posiadać część właściwą, poczekalnię, łazienkę oraz recepcję. Przy wyborze gabinetu dentystycznego należy również pamiętać o dodatkowych przedmiotach i częściach wyposażenia, takich jak: kamery, aparaty RTG czy lampy ultradźwiękowe.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Dentysta, który zamierza założyć własny gabinet stomatologiczny musi wybrać odpowiednią formę opodatkowania. W tym zakresie ma do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych (przy dochodzie niższym niż 85 528 zł), opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (roczny przychód nie przekracza 250 tys. euro), opodatkowanie z 19% podatkiem liniowych (w przypadku bardzo wysokich dochodów rocznych) oraz opodatkowanie kartą podatkową (zryczałtowaną formą rozliczenia z Urzędem Skarbowym).

Czy usługi stomatologiczne są zwolnione z podatku VAT? W większości przypadków lekarze dentyści nie muszą płacić VAT-u, jednak przy wykonywaniu usługi wybielania zębów 23% VAT jest obligatoryjny. Prywatny gabinet stomatologiczny powinien również posiadać kasę fiskalną, która służy rejestrowaniu obrotów detalicznych. Lekarze, którzy świadczą usługi w ramach umowy z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej są zwolnieni z tego obowiązku, ale wystawiają faktury dla danego podmiotu, a ten dokumentuje sprzedaż na rzecz pacjenta.