Kurs implantologii

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów o różnych poziomach doświadczenia zawodowego. Przedstawiamy w nim jak kwalifikować pacjenta do zabiegu implantacji, jak wykonać diagnostykę kliniczną i radiologiczną oraz omawiamy procedury chirurgiczne i protetyczne

program szkolenia

Podaj nam działający adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i numer telefonu w celu przesłania wiadomości SMS dotyczącego dofinansowania. Nie będziemy wysyłać na ten adres e-mail spamu. Użyjemy go tylko w celu przekazania pliku PDF z programem szkolenia.~|map-marker~|font-awesome~|solid

Miejsce

ul. Wolność 2, Warszawa

~|calendar~|font-awesome~|solid

Czas trwania

Szkolenie dwudniowe
16h 

~|bar-chart~|font-awesome~|solid

Poziom szkolenia

Podstawowy

~|money~|font-awesome~|solid

Koszt szkolenia

6000zł

tematy i zagadnienia

  • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantacji.
  • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna pacjenta.
  • Omówienie procedur chirurgicznych i protetycznych
  • Dobór komponentów.
  • Nawiercanie kości, wprowadzanie implantów.
  • Dobór śrub gojących i nadbudów, przykręcanie łączników.
  • Zapoznanie się z kasetą oraz procedurami chirurgicznymi i protetycznymi.

co ci oferujemy?

Celem kształcenia jest, aby uczestnik samodzielne wykonywał podstawowe zabiegi z zakresu implantologii  

Do zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne i fantomy  

Wymogiem koniecznym przystąpienia do kursu jest posiadanie przez kursanta wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy RP.

Implantologia I – szkolenia z leczenia implantologicznego

Prowadzimy profesjonalne szkolenia z implantologii dla dentystów posiadających mniejsze i większe doświadczenie w zakresie leczenia implantologicznego. Na szkoleniu pierwszego stopnia prawidłowej diagnostyki, od której zależy przygotowanie pacjenta do leczenia. Uczymy, jak za pomocą tomografu komputerowego sprawdzić czy kość, do której będzie przytwierdzony implant, nie uległa zbytniej deformacji. Dłuższy okres bez uzębienia powoduje zanik kości, co znacznie utrudnia i wydłuża leczenie implantologiczne.

Leczenie implantologiczne opiera się na współpracy chirurga i lekarza stomatologa – na szkoleniu wyjaśniamy procedury, jakie obowiązują podczas tej współpracy.

Szkolenie pierwszego stopnia z implantologii przygotowuje do przeprowadzania zabiegów, dzięki którym pacjent odzyskuje zdrowie i dobre samopoczucie.

Zapisz się na szkolenie

Temat szkolenia

Wyraź zgodę

4 + 3 =