Uzupełnienia protetyczne ruchome

Szkolenie Protetyka – uzupełnienia protetyczne ruchome dedykujemy lekarzom dentystom o różnym stopniu doświadczenia zawodowego, którzy ukończyli już nasze szkolenie „Protetyka – uzupełnienia protetyczne nieruchome” i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności w zakresie zaawansowanych technik odtwarzania funkcjonalności narządu żucia – także w zespołach wielospecjalistycznych, estetyki uzupełnień i wykorzystania protetyki w nurcie anti-aging oraz zgodnie z zasadami biomimetyki.

program szkolenia

Podaj nam działający adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i numer telefonu w celu przesłania wiadomości SMS dotyczącego dofinansowania. Nie będziemy wysyłać na ten adres e-mail spamu. Użyjemy go tylko w celu przekazania pliku PDF z programem szkolenia.

PROTETYKA Uzupelnienia protetyczne ruchome praktyczne szkolenie z modelami

POBIERZ

Wyślij mi PDF

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Miejsce

ul. Wolność 2, Warszawa

Czas trwania

16h

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

Koszt szkolenia

6000 zł

CO BĘDZIESZ POTRAFIŁ PO szkoleniu?

W części teoretycznej zdobędziesz wiedzę na temat:

 • warunkami tworzenia zdrowego kompromisu między funkcjonalnością prac protetycznych a ich estetyką i zgodnością z najnowszymi trendami modowymi oraz życzeniami pacjentów;
 • medycznymi, socjologicznymi, technologicznymi czynnikami, które mają decydujący wpływ na wybór konkretnego uzupełnienia protetycznego;
 • problematyką pracy w zespołach wielospecjalistycznych w przypadku pacjenta wymagającego kompleksowej opieki periodontologa, endodonty, ortodonty, chirurga szczękowego, chirurga szczękowo-twarzowego i implantologa, a także z różnicami w prowadzeniu leczenia pacjentów z grup specjalnych: małoletnich, seniorów, pacjentów onkologicznych, ze schorzeniami alergicznymi;
 • zasadami tworzenia rozbudowanych prac szkieletowych przy częściowym lub całkowitym bezzębiu;
 • problematyką oceny przydatności zębów do funkcji filarów i możliwościami wykorzystania zębów niepewnie rokujących;
 • zasadami stosowania protetyki addycyjnej jako metody zachowawczej, zagadnieniem balansu okluzyjnego i metod ustalania prawidłowej wysokości zwarcia w zębach starty;
 • definicją i możliwościami zastosowania biomimetyki;
 • możliwościami wykorzystania protetyki w stomatologii anti-aging.

W części pokazowej przedstawimy Ci:

 • metody diagnostyki i oceny przydatności zębów pod planowane leczenie protetyczne;
 • jak planować leczenie implantologiczne w przypadku bezzębia całkowitego lub częściowego oraz przy zębach o niepewnym rokowaniu;
 • jak ustalać wysokość zwarcia oraz odtwarzać okluzję w warunkach rozległych braków zębowych i bez punktów odniesienia;
 • jak odmładzać odbudową protetyczną wygląd twarzy u pacjentów z długotrwałym bezzębiem całkowitym i częściowym;
 • na czym polega w praktyce estetyka biała i różowa w protetyce.

Podczas warsztatów nauczysz się:

 • ustalać prawidłową okluzję i parametry zwarcia u pacjentów trudnych, z parafunkcjami miejscowymi lub uogólnionymi;
 • oceniać przydatność zębów pod proste i rozbudowane prace protetyczne oraz użyteczność tkanek pod leczenie implantoprotetyczne;
 • efektywnie komunikować się z członkami tworzącymi zespół (studium przypadku).

CO CI OFERUJEMY?

Na każdym etapie szkolenia do dyspozycji uczestnika pozostają:

 • Doświadczona kadra wykładowców i praktyków protetyków.
 • Doskonale zaopatrzone stanowiska pracy warsztatowej w tradycyjne i nowoczesne narzędzia, materiały, urządzenia do diagnostyki oraz preparowania zębów pod uzupełnienia protetyczne.
 • Wygodne, nowoczesne sale wykładowe i warsztatowe

TEMATY I ZAGADNIENIA

 

 • Zespoły wielospecjalistyczne w leczeniu protetycznym – komunikacja między członkami zespołu.
 • Okluzja, wysokość zwarcia i punkty styczne – odtwarzanie w warunkach bezzębia całkowitego lub częściowego.
 • Implantoprotetyka w XXI wieku: systemy, obciążanie tkanek i wszczepów kostnych, preparacja koron.
 • Biomimetyka przyszłością protetyki.
 • Protetyka stomatologiczna a nurt anti-aging w praktyce.

Dlaczego Aesth Medic Trainings?

 • Niezwykle praktyczna i użyteczna trój-etapowa formuła szkolenia: wykład, czyli duża dawka teorii, pokazy praktyczne, warsztaty doskonalące – dostępne niezależnie od stopnia zaawansowania i tematyki szkolenia.
 • Tylko doświadczeni praktycy protetycy jako wykładowcy i trenerzy podczas warsztatów.
 • Zajęcia w kameralnym gronie (maksymalnie 6 osób w grupie) przeprowadzane w nowoczesnych, komfortowych warunkach.
 • Najnowsza wiedza podana przyjaznym językiem oraz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych i warsztatowych.

Protetyka II – zdrowotne i estetyczne aspekty leczenia protetycznego

Na pierwszym stopniu kursu z protetyki uczymy przede wszystkim wykonywania protez stałych i częściowych, właściwego kierowania procedurami na każdym etapie wykonywania protez, włączając w te procedury współpracę z laboratorium, a także na prawidłowej, kompleksowej komunikacji z pacjentem.

Na drugim stopniu kursu z leczenia protetycznego skupiamy się głównie na najbardziej zaawansowanych, a więc i skomplikowanych procedurach, które skupiają się na poprawie kształtu i pozycji zębów, w oparciu o medycynę Anti-Aging. Uczymy, jak dzięki zabiegom protetycznym możemy wpływać na procesy starzenia. Na zaawansowanym szkoleniu z protetyki uczymy pracy w zespole, w którego skład wchodzi lekarz stomatolog, lekarz medycyny estetycznej, chirurg.

Profesjonalne szkolenia z protetyki sprawią, że staniesz się jednym z najlepszych, a co za tym idzie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów z zakresu protetyki. Poszerzaj wiedzę i zdobywaj nowe doświadczenia z protetyki – zacznij już teraz!

Zapisz się na szkolenie

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z regulaminem

15 + 10 =