Uzupełnienia protetyczne ruchome

Szkolenie Protetyka – uzupełnienia protetyczne ruchome dedykujemy lekarzom dentystom o różnym stopniu doświadczenia zawodowego, którzy ukończyli już nasze szkolenie „Protetyka – uzupełnienia protetyczne nieruchome' i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności w zakresie zaawansowanych technik odtwarzania funkcjonalności narządu żucia – także w zespołach wielospecjalistycznych, estetyki uzupełnień i wykorzystania protetyki w nurcie anti-aging oraz zgodnie z zasadami biomimetyki.

program szkolenia

Podaj nam działający adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i numer telefonu w celu przesłania wiadomości SMS dotyczącego dofinansowania. Nie będziemy wysyłać na ten adres e-mail spamu. Użyjemy go tylko w celu przekazania pliku PDF z programem szkolenia.  Miejsce

  ul. Wolność 2, Warszawa

  Czas trwania

  16h

  Poziom szkolenia

  Średniozaawansowany

  Koszt szkolenia

  6000 zł

  CO BĘDZIESZ POTRAFIŁ PO szkoleniu?

  W części teoretycznej zdobędziesz wiedzę na temat:

  • warunkami tworzenia zdrowego kompromisu między funkcjonalnością prac protetycznych a ich estetyką i zgodnością z najnowszymi trendami modowymi oraz życzeniami pacjentów;
  • medycznymi, socjologicznymi, technologicznymi czynnikami, które mają decydujący wpływ na wybór konkretnego uzupełnienia protetycznego;
  • problematyką pracy w zespołach wielospecjalistycznych w przypadku pacjenta wymagającego kompleksowej opieki periodontologa, endodonty, ortodonty, chirurga szczękowego, chirurga szczękowo-twarzowego i implantologa, a także z różnicami w prowadzeniu leczenia pacjentów z grup specjalnych: małoletnich, seniorów, pacjentów onkologicznych, ze schorzeniami alergicznymi;
  • zasadami tworzenia rozbudowanych prac szkieletowych przy częściowym lub całkowitym bezzębiu;
  • problematyką oceny przydatności zębów do funkcji filarów i możliwościami wykorzystania zębów niepewnie rokujących;
  • zasadami stosowania protetyki addycyjnej jako metody zachowawczej, zagadnieniem balansu okluzyjnego i metod ustalania prawidłowej wysokości zwarcia w zębach starty;
  • definicją i możliwościami zastosowania biomimetyki;
  • możliwościami wykorzystania protetyki w stomatologii anti-aging.

  W części pokazowej przedstawimy Ci:

  • metody diagnostyki i oceny przydatności zębów pod planowane leczenie protetyczne;
  • jak planować leczenie implantologiczne w przypadku bezzębia całkowitego lub częściowego oraz przy zębach o niepewnym rokowaniu;
  • jak ustalać wysokość zwarcia oraz odtwarzać okluzję w warunkach rozległych braków zębowych i bez punktów odniesienia;
  • jak odmładzać odbudową protetyczną wygląd twarzy u pacjentów z długotrwałym bezzębiem całkowitym i częściowym;
  • na czym polega w praktyce estetyka biała i różowa w protetyce.

  Podczas warsztatów nauczysz się:

  • ustalać prawidłową okluzję i parametry zwarcia u pacjentów trudnych, z parafunkcjami miejscowymi lub uogólnionymi;
  • oceniać przydatność zębów pod proste i rozbudowane prace protetyczne oraz użyteczność tkanek pod leczenie implantoprotetyczne;
  • efektywnie komunikować się z członkami tworzącymi zespół (studium przypadku).

  CO CI OFERUJEMY?

  Na każdym etapie szkolenia do dyspozycji uczestnika pozostają:

  • Doświadczona kadra wykładowców i praktyków protetyków.
  • Doskonale zaopatrzone stanowiska pracy warsztatowej w tradycyjne i nowoczesne narzędzia, materiały, urządzenia do diagnostyki oraz preparowania zębów pod uzupełnienia protetyczne.
  • Wygodne, nowoczesne sale wykładowe i warsztatowe

  TEMATY I ZAGADNIENIA

   

  • Zespoły wielospecjalistyczne w leczeniu protetycznym – komunikacja między członkami zespołu.
  • Okluzja, wysokość zwarcia i punkty styczne – odtwarzanie w warunkach bezzębia całkowitego lub częściowego.
  • Implantoprotetyka w XXI wieku: systemy, obciążanie tkanek i wszczepów kostnych, preparacja koron.
  • Biomimetyka przyszłością protetyki.
  • Protetyka stomatologiczna a nurt anti-aging w praktyce.

  Dlaczego Aesth Medic Trainings?

  • Niezwykle praktyczna i użyteczna trój-etapowa formuła szkolenia: wykład, czyli duża dawka teorii, pokazy praktyczne, warsztaty doskonalące – dostępne niezależnie od stopnia zaawansowania i tematyki szkolenia.
  • Tylko doświadczeni praktycy protetycy jako wykładowcy i trenerzy podczas warsztatów.
  • Zajęcia w kameralnym gronie (maksymalnie 6 osób w grupie) przeprowadzane w nowoczesnych, komfortowych warunkach.
  • Najnowsza wiedza podana przyjaznym językiem oraz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych i warsztatowych.

  Protetyka II – zdrowotne i estetyczne aspekty leczenia protetycznego

  Na pierwszym stopniu kursu z protetyki uczymy przede wszystkim wykonywania protez stałych i częściowych, właściwego kierowania procedurami na każdym etapie wykonywania protez, włączając w te procedury współpracę z laboratorium, a także na prawidłowej, kompleksowej komunikacji z pacjentem.

  Na drugim stopniu kursu z leczenia protetycznego skupiamy się głównie na najbardziej zaawansowanych, a więc i skomplikowanych procedurach, które skupiają się na poprawie kształtu i pozycji zębów, w oparciu o medycynę Anti-Aging. Uczymy, jak dzięki zabiegom protetycznym możemy wpływać na procesy starzenia. Na zaawansowanym szkoleniu z protetyki uczymy pracy w zespole, w którego skład wchodzi lekarz stomatolog, lekarz medycyny estetycznej, chirurg.

  Profesjonalne szkolenia z protetyki sprawią, że staniesz się jednym z najlepszych, a co za tym idzie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów z zakresu protetyki. Poszerzaj wiedzę i zdobywaj nowe doświadczenia z protetyki – zacznij już teraz!

  Zapisz się na szkolenie

  Polityka Prywatności

  Zapoznaj się z regulaminem

  13 + 9 =