Implantologia III

Kurs jest przeznaczony dla dentystów o wysokim stopniu doświadczenia zawodowego, którzy ukończyli już nasze szkolenie „Implantologia – kurs II stopnia„ i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności praktycznych w zakresie implantologii.

~|map-marker~|font-awesome~|solid

Miejsce

ul. Wolność 2, Warszawa

~|calendar~|font-awesome~|solid

Czas trwania

Szkolenie dwudniowe

16h

~|bar-chart~|font-awesome~|solid

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

~|money~|font-awesome~|solid

Koszt szkolenia

6000 zł

TEMATY I ZAGADNIENIA

  • Wskazówki dotyczące zabiegów implantacji z punktu widzenia protetycznego
  • Zabiegi augmentacyjne w żuchwie
  • Planowanie zabiegów implantacyjnych na podstawie dostępnych oprogramowań
  • CadCam
  • Zabiegi chirurgiczne

CO CI OFERUJEMY?

Celem kształcenia jest, aby uczestnik samodzielne wykonywał podstawowe zabiegi z zakresu średniozaawansowanej implantologii.   

Wymogiem koniecznym przystąpienia do kursu jest posiadanie przez kursanta wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy RP.

Zapisz się na szkolenie

Temat szkolenia

Wyraź zgodę

1 + 11 =