Szkolenia dla stomatologów z implantologii

Kurs jest przeznaczony dla dentystów o różnym stopniu doświadczenia zawodowego, którzy ukończyli już nasze szkolenie „Implantologia – kurs I stopnia” i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności praktycznych w zakresie implantologii.

~|map-marker~|font-awesome~|solid

Miejsce

ul. Wolność 2, Warszawa

~|calendar~|font-awesome~|solid

Czas trwania

Szkolenie dwudniowe

16h

~|bar-chart~|font-awesome~|solid

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

~|money~|font-awesome~|solid

Koszt szkolenia

6000 zł

TEMATY I ZAGADNIENIA

  • Techniki przedimplantacyjne
  • Anatomia dla implantologów
  • Postępowanie w komplikacjach implantologicznych
  • Systemy implantologiczne. Typy implantów, połączenia z nadbudową protetyczną.
  • Nadbudowy na implantach
  • Demonstracja przypadków klinicznych z zastosowaniem technik regeneracyjnych
  • Zabieg u pacjenta
  • Ćwiczenia cięć chirurgicznych i szyć
  • System Naturactis – ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów i fizjodyspenserów

CO CI OFERUJEMY?

Celem kształcenia jest, aby uczestnik samodzielne wykonywał podstawowe zabiegi z zakresu średniozaawansowanej implantologii.   

Wymogiem koniecznym przystąpienia do kursu jest posiadanie przez kursanta wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy RP.

Implantologia II – leczenie implantologiczne w najtrudniejszych przypadkach

Na szkoleniu drugiego stopnia poszerzamy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia z implantologii pierwszego stopnia. Uczymy diagnostyki radiologicznej przy użyciu tomografów komputerowych, a leczenia implantologicznego uczymy na możliwie najtrudniejszych przypadkach.

Uczestnictwo w szkoleniu Implantologia II to najlepszy sposób, by zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie rozszerzyć o zaawansowane techniki, by w implantologii być specjalistą, którego poszukują pacjenci w całej Polsce.

Zapisz się na szkolenie

Temat szkolenia

Wyraź zgodę

14 + 12 =