Szkolenia dla stomatologów z endodoncji

Przeznaczony jest dla lekarzy dentystów o różnym stopniu doświadczenia zawodowego, którzy ukończyli już nasze szkolenie „Endodoncja – kurs I stopnia” i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy oraz zdobyciem nowych doświadczeń w zakresie diagnostyki cyfrowej, leczenia re-endo, radzenia sobie z powikłaniami po leczeniu endodontycznym (pierwszym lub powtórnym) oraz umiejętności odbudowy zęba w oparciu o mądry kompromis między funkcjonalnością a estetyką.

~|map-marker~|font-awesome~|solid

Miejsce

ul. Wolność 2, Warszawa

~|calendar~|font-awesome~|solid

Czas trwania

16h

~|bar-chart~|font-awesome~|solid

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

~|money~|font-awesome~|solid

Koszt szkolenia

6000 zł

CO BĘDZIESZ POTRAFIŁ PO szkoleniu?

W części teoretycznej zdobędziesz wiedzę na temat:

 • biologicznymi i patofizjologicznymi uwarunkowaniami tkanek przyzębia mającymi wpływ na wystąpienie powikłań podczas leczenia endodontycznego lub po nim;
 • sytuacjami, w których należy lub trzeba przeprowadzić powtórne leczenie endodontyczne;
 • różnicami między pierwszym a drugim leczeniem endodontycznym;
 • ryzykiem związanym z re-endo;
 • sytuacjami, które mogą doprowadzić do powikłań w trakcie lub po leczeniu endodontycznym oraz procedurami postępowania w razie ich wystąpienia;
 • wykorzystaniem diagnostyki cyfrowej oraz mikroskopu do oceny sytuacji zdrowotnej w obszarze przeznaczonym pod leczenie;
 • procedurami postępowania w razie wystąpienia powikłań ostrych lub przewlekłych podczas pierwszego lub powtórnego leczenia endodontycznego;
 • zasadami doboru i osadzania koron protetycznych na zębach leczonych w systemie jedno- lub wielowizytowym oraz po pierwszym lub drugim leczeniu endodontycznym.

Dzięki części pokazowej dowiesz się, jak:

 • wykorzystać aparaty cyfrowe i mikroskop do diagnostyki związanej z re-endo oraz powikłaniami ostrymi lub przewlekłymi po leczeniu endodontycznym;
 • leczyć perforacje komory zęba poddawanego postępowaniu endodontycznemu;
 • wizualnie i manualnie diagnozować powikłania, ich zasięg i intensywność;
 • przeprowadzić trepanację komory zęba w warunkach dużej bolesności tkanek oraz opuchlizny i jak odbarczać ropnie.

Podczas warsztatów nauczysz się:

 • ocena konieczności przeprowadzenia pierwszego lub powtórnego leczenia endodontycznego z wykorzystaniem mikroskopu oraz sprzętu do obrazowania cyfrowego;
 • diagnozowania i różnicowania powikłań po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem sprzętu oraz palpacyjnie i wzrokowo;
 • udzielania pacjentowi pomocy w przypadku pojawienia się ropnia i innych powikłań wymagających interwencji chirurgicznych;
 • doboru korony odbudowującej zniszczoną naturalną koronę zęba po leczeniu endodontycznym lub po re-endo.

CO CI OFERUJEMY?

Na każdym etapie szkolenia do dyspozycji uczestnika pozostają:

 • Doświadczona kadra wykładowców i praktyków protetyków.
 • Doskonale zaopatrzone stanowiska pracy warsztatowej w tradycyjne i nowoczesne narzędzia, materiały, urządzenia do diagnostyki oraz preparowania zębów pod uzupełnienia protetyczne.
 • Wygodne, nowoczesne sale wykładowe i warsztatowe

TEMATY I ZAGADNIENIA

 • Kiedy i dlaczego przeprowadzić leczenie endodontyczne lub procedurę re-endo?
 • Diagnostyka cyfrowa, manualna i wzrokowa przy leczeniu endodontycznym i re-endo.
 • Powikłania po leczeniu endodontycznym – ostre i przewlekłe: diagnostyka, czynniki sprzyjające pojawieniu się powikłań, postępowanie medyczne.
 • Chirurgiczne metody pomocy przy powikłaniach – prezentacja odbarczania ropnia i trepanacji komory zęba.
 • Ekstrakcja czy zamknięcie i odbudowa? Losy zęba po endodontycznym powikłaniu.
 • Korona na zębie leczonym endodontycznie i po re-endo.

Dlaczego Aesth Medic Trainings?

 • Niezwykle praktyczna i użyteczna trój-etapowa formuła szkolenia: wykład, czyli duża dawka teorii, pokazy praktyczne, warsztaty doskonalące – dostępne niezależnie od stopnia zaawansowania i tematyki szkolenia.
 • Tylko doświadczeni praktycy protetycy jako wykładowcy i trenerzy podczas warsztatów.
 • Zajęcia w kameralnym gronie (maksymalnie 6 osób w grupie) przeprowadzane w nowoczesnych, komfortowych warunkach.
 • Najnowsza wiedza podana przyjaznym językiem oraz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych i warsztatowych.

Endodoncja II – szkolenia z re-endo

Leczenie kanałowe, choć tak powszechne, nadal stwarza części lekarzom wiele trudności. Brak wiedzy na temat nowoczesnej diagnostyki i innowacyjnych technik leczenia kanałowego może doprowadzić do wielu komplikacji. Pacjent po nieudanym leczeniu endodontycznym szuka pomocy, często u innych lekarzy, a sprawnie przeprowadzone powtórne leczenie kanałowe jest wtedy najważniejsze.

Na szkoleniu drugiego stopnia z endodoncji uczymy diagnostyki cyfrowej, dzięki której lekarz jest w stanie przeprowadzić leczenie endodontyczne na najwyższym poziomie, a także wie, jak poradzić sobie w przypadku wystąpienia komplikacji po leczeniu kanałowym. Prawidłowa diagnostyka w przypadku re-endo jest kluczowa tak samo, jak duża wiedza i odpowiednie przygotowanie, by właściwie przeprowadzić powtórne leczenie endodontyczne.

Umiejętne opracowywanie kanałów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi jest tym, na co pacjenci zwracają szczególną uwagę i co doceniają w wyjątkowy sposób. Weź udział w szkoleniu z nowoczesnej endodoncji i zwiększ swoje kompetencje!

Zapisz się na szkolenie

Wyraź zgodę

10 + 14 =